LBP|SIGHT

Projecten op het gebied van bouw, ruimte en milieu worden steeds complexer. Wetten wijzigen, de regeldruk neemt toe. Ook groeit het aantal stakeholders. Zelfs het eenvoudigste project heeft grote implicaties, zowel ruimtelijk, juridisch, maatschappelijk, economisch en milieutechnisch. 

Specialistische kennis is cruciaal; kennis om slimme, innovatieve en vooral praktische oplossingen te ontwikkelen. Minstens zo belangrijk is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen, en vervolgens die oplossingen ook uitgevoerd te krijgen. 

Nooit gaan we op de automatische piloot, maar steeds weer opnieuw het wiel uitvinden is ook niet nodig. Wetten en regels zijn streng. Afwijken mag, mits oplossingen gelijkwaardig zijn. Out of the box-denken en gezond verstand zorgen voor andersoortige, effectieve maar vooral praktische oplossingen. 

Op ieder vakgebied willen we de beste mensen in huis hebben – specialisten die hun vak tot in de haarvaten beheersen. Experts en adviseurs die een scherp oog hebben voor nut en noodzaak. Van een enkel advies tot geïntegreerde totaaloplossingen. We bekijken vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en brengen alle relevante aspecten in beeld.

Wat heeft LBP|SIGHT met techniek?

In alle facetten van ons werk hebben we te maken met techniek. En als organisatie vinden we het belangrijk dat ook onze jeugd van onze kennis kan profiteren. Daarom zijn we jaren geleden gestart met dit project Op Avontuur in de Techniek.

Waarom werkt LBP|SIGHT mee aan het project?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg kennis maken met de mooie wereld van de techniek. Door les te geven op scholen kunnen we dit mogelijk maken.

Bedrijfsgegevens:

LBP|SIGHT, Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein

Kontaktpersoon: Mr. Peter de Vries

Telefoon : 030 – 2311377

Website : www.lbpsight.nl

E-mail : P.deVries@lbpsight.nl